Reference

Agencija ARION je vlasnik Povelje Saveza računovodja i revizora Srbije kojom se potvrdjuje da ispunjava uslove profesionalnih i etičkih standarda za pružanje računovodstvenih usluga u javnoj praksi u skladu sa IFACO-ovim Etičkim kodeksom za profesionalne računovodje.

Agencija ARION je član strukovne Komore preduzeća i preduzetnika registrovanih za pružanje računovodstvenih usluga

Agencija ARION zapošljava ovlašćene računovodje i revizore Srbije koji poseduju licencu za profesionalno bavljenje računovodstvenim uslugama

Naš pristup klijentima karakteriše prvenstveno korektnost i ozbiljnost , a našu uslugu ažurnost i profesionalnost po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima saradjujemo.